శుభయోగం

శుభోదయం 13-02-2019 బుధవారం

February 13, 2019

. 13-02-2019 బుధవారం . ఉత్తరాయణం.. శిశిర ఋతువు . మాఘ మాసం, శుక్ల పక్షం . సూర్యోదయం: ఉ.6-33; సూర్యాస్తమయం: సా.5-56 . అష్టమి ప. 10:43 తదుపరి నవమి . కృత్తిక నక్షత్రం సా 05:56 వరకు తదుపరి రోహిణి . దుర్ముహూర్తం ఉ. 11:52 నుంచి 12:37 వరకు . వర్జ్యం శేష వర్జ్యం ఉదయం 07:29వరకు

Read More

శుభోదయం 12-02-2019 మంగళవారం

February 12, 2019

12-02-2019 మంగళవారం రథ సప్తమి —-భీష్మాష్టమి ఉత్తరాయణం.. శిశిర ఋతువు మాఘ మాసం, శుక్ల పక్షం సూర్యోదయం: ఉ.6-33; సూర్యాస్తమయం: సా.5-56 సప్తమి ప. 11:07 తదుపరి అష్టమి భరణి నక్షత్రం సా 05:51 వరకు తదుపరి కృత్తిక దుర్ముహూర్తం ఉ. 08:50 నుంచి 09:35 వరకు తిరిగిరాత్రి 10:59 నుంచి 11:49వరకు వర్జ్యం లేదు

Read More

శుభోదయం 10-02-2019 ఆదివారం

February 10, 2019

10-02-2019 ఆదివారం ఉత్తరాయణం.. శిశిర ఋతువు మాఘ మాసం, శుక్ల పక్షం సూర్యోదయం: ఉ.6-47; సూర్యాస్తమయం: సా.6-13 పంచమి ప. 10:22 తదుపరి షష్ఠి రేవతి నక్షత్రం సా 04:14 వరకు తదుపరి అశ్విని దుర్ముహూర్తం సా. 04:24 నుంచి 05:10 వరకు వర్జ్యం లేదు

Read More

శుభోదయం 09-02-2019 శనివారం

February 9, 2019

09-02-2019 శనివారం   ఉత్తరాయణం.. హేమంత ఋతువు మాఘ మాసం, శుక్ల పక్షం సూర్యోదయం: ఉ.6-47; సూర్యాస్తమయం: సా.6-13 చవితి ప. 10:23 ఉత్తరా భాద్ర నక్షత్రం మ 02:42 వరకు దుర్ముహూర్తం సూర్యోదయం నుంచి ఉదయం 08:03 వరకు  వర్జ్యం రా 03:30 నుంచి రా 05:12 

Read More

శుభోదయం 07-02-2019 గురువారం

February 7, 2019

07-02-2019 గురువారం   ఉత్తరాయణం.. హేమంత ఋతువు మాఘ మాసం, శుక్ల పక్షం సూర్యోదయం: ఉ.6-47; సూర్యాస్తమయం: సా.6-13 తదియ పూర్తి శతభిషా  నక్షత్రం ప 10:23 వరకు దుర్ముహూర్తం ఉ 10:20 నుంచి 11:07 తిరిగి మ 02:55 నుంచి 03:41 వరకు వర్జ్యం సా 05:25 నుంచి రా 07:10 

Read More

శుభోదయం 06-02-2019 బుధవారం

February 6, 2019

06-02-2019  బుధవారం  ఉత్తరాయణం.. హేమంత ఋతువు .మాఘ మాసం, శుక్ల పక్షం..  సూర్యోదయం: ఉ.6-47; సూర్యాస్తమయం: సా.6-13  విదియ తె 05:45 వరకు.. ధనిష్ట  నక్షత్రం ఉ 07:50 వరకు దుర్ముహూర్తం ఉ 11:52 నుంచి 12:38 వర్జ్యం ప 03:48 నుంచి సా 05:34       

Read More

శుభోదయం 05-02-2019 మంగళ వారం

February 5, 2019

05-02-2019  మంగళ వారం  ఉత్తరాయణం.. హేమంత ఋతువు .మాఘ మాసం, శుక్ల పక్షం..  సూర్యోదయం: ఉ.6-47; సూర్యాస్తమయం: సా.6-13  పాడ్యమి రాత్రి 03:35 వరకు.. ధనిష్ట  నక్షత్రం పూర్తి దుర్ముహూర్తం 08:48 నుంచి 09:34 తిరిగి రాత్రి 11:00 నుంచి 11:50 వరకు వర్జ్యం 09:37 నుంచి 11:24    

Read More

శుభోదయం 04-02-2019 సోమవారం

February 4, 2019

04-02-2019  సోమవారం  ఉత్తరాయణం.. హేమంత ఋతువు .పుష్య మాసం, కృష్ణ పక్షం..  సూర్యోదయం: ఉ.6-47; సూర్యాస్తమయం: సా.6-12  చతుర్దశి 23:33 వరకు.. శ్రావణ  నక్షత్రం 03:55 వరకు.. రాహుకాలం 08:15 నుంచి 09:40యమగండం 11:05  నుంచి 12:30వర్జ్యం 07:26 నుంచి 09:15  

Read More

శుభోదయం 03-02-2019 ఆదివారం

February 3, 2019

03-02-2019  ఆదివారం  ఉత్తరాయణం.. హేమంత ఋతువు .పుష్య మాసం, కృష్ణ పక్షం..  సూర్యోదయం: ఉ.6-47; సూర్యాస్తమయం: సా.6-12  చతుర్దశి 23:52 వరకు.. ఉత్తరాషాఢ  నక్షత్రం 22:55 వరకు.. రాహుకాలం 16:43 నుంచి 18:18యమగండం 12:29  నుంచి 13:54వర్జ్యం 08:55 నుంచి 10:54

Read More

శుభోదయం 02-02-2019 శనివారం

February 3, 2019

02-02-2019  శనివారం ఉత్తరాయణం.. హేమంత ఋతువు .పుష్య మాసం, కృష్ణ పక్షం..  సూర్యోదయం: ఉ.6-47; సూర్యాస్తమయం: సా.6-11  త్రయోదశి 21:181 వరకు.. పూర్వాషాడ  నక్షత్రం 23:55 వరకు.. రాహుకాలం 09:40 నుంచి 11:55యమగండం 13:54  నుంచి 15:18వర్జ్యం 07:51 నుంచి 09:38

Read More
andhrasamacharam