శుభోదయం 09-02-2019 శనివారం

  • 09-02-2019 శనివారం  
  • ఉత్తరాయణం.. హేమంత ఋతువు
  • మాఘ మాసం, శుక్ల పక్షం
  • సూర్యోదయం: ఉ.6-47; సూర్యాస్తమయం: సా.6-13
  • చవితి ప. 10:23
  • ఉత్తరా భాద్ర నక్షత్రం మ 02:42 వరకు
  • దుర్ముహూర్తం సూర్యోదయం నుంచి ఉదయం 08:03 వరకు 
  • వర్జ్యం రా 03:30 నుంచి రా 05:12 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Notice: Undefined index: cookies in /var/www/wp-content/plugins/live-composer-page-builder/modules/tp-comments-form/module.php on line 1638

andhrasamacharam