శుభోదయం 13-02-2019 బుధవారం

. 13-02-2019 బుధవారం
. ఉత్తరాయణం.. శిశిర ఋతువు
. మాఘ మాసం, శుక్ల పక్షం
. సూర్యోదయం: ఉ.6-33; సూర్యాస్తమయం: సా.5-56
. అష్టమి ప. 10:43 తదుపరి నవమి
. కృత్తిక నక్షత్రం సా 05:56 వరకు తదుపరి రోహిణి
. దుర్ముహూర్తం ఉ. 11:52 నుంచి 12:37 వరకు
. వర్జ్యం శేష వర్జ్యం ఉదయం 07:29వరకు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Notice: Undefined index: cookies in /var/www/wp-content/plugins/live-composer-page-builder/modules/tp-comments-form/module.php on line 1638

andhrasamacharam