నేరమ్

మంగళగిరి మండలం నవులూరు లో భార్యాభర్తలు ఆత్మహత్య

గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి మండలం నవులూరు లో భార్యాభర్తలు ఆత్మహత్య. మృతులు మిరియాల ఉదయ్ కిరణ్ భార్య హెలీనా. కృష్ణాజిల్లా…

andhrasamacharam