విశాఖపట్నం

జాతీయ బాడీ లిఫ్టింగ్ పోటీలకు న్యాయ నిర్ణేతగా కిలాని గణేష్

10వ జాతీయ బాడీ లిఫ్టింగ్ పోటీలకు వాయుపుత్ర హెల్త్ క్లబ్ కిలాని గణేష్ న్యాయ నిర్ణేతగా ఎంపిక అయ్యారు. ఈ…

andhrasamacharam