శుభోదయం 06-02-2019 బుధవారం

06-02-2019 
బుధవారం  
ఉత్తరాయణం.. హేమంత ఋతువు .మాఘ మాసం, శుక్ల పక్షం..  
సూర్యోదయం: ఉ.6-47; సూర్యాస్తమయం: సా.6-13  
విదియ తె 05:45 వరకు.. ధనిష్ట  నక్షత్రం ఉ 07:50 వరకు దుర్ముహూర్తం ఉ 11:52 నుంచి 12:38 వర్జ్యం ప 03:48 నుంచి సా 05:34       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Notice: Undefined index: cookies in /var/www/wp-content/plugins/live-composer-page-builder/modules/tp-comments-form/module.php on line 1638

andhrasamacharam