ప్రముఖ విద్యావేత్త కె.వి.విష్ణురాజు జనసేన పార్టీలో చేరారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు చెందిన విష్ణురాజు విద్యావేత్తగా, పారిశ్రామికవేత్తగా సుపరిరిచితులు. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సమక్షంలో పార్టీలో చేరిన ఆయనను జనసేన సలహా మండలి అధ్యక్షులుగా నియమించారు. విద్యావేత్తలు, మేధావులు, సామాజిక వేత్తలు ఇలా మొత్తం 7 మందితో ఉండే సలహామండలికి విష్ణురాజు నాయకత్వం వహిస్తారని పవన్ కళ్యాణ్ తెలిపారు. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

andhrasamacharam