పట్టాలు మంజూరు కోరుతూ ముఖ్యమంత్రి కి ఉత్తరాలు

పోడు వ్యవసాయం చేసుకుంటున్న గిరిజనులకు హక్కు పత్రాలు మంజూరు చేయాలని కోరుతూ ముఖ్యమంత్రికి ఉత్తరాలు రాశారు. మండలంలో ఇప్పటివరకు మూడు విడతలుగా పోడు వ్యవసాయం చేసుకుంటున్న గిరిజనులకు హక్కు పత్రాలు మంజూరు చేశారు. అయితే మారుమూల గ్రామాల్లోని కొంతమందికి ఈ చట్టంపై అవగాహన లేకపోవడంతో ఇప్పటివరకు దరఖాస్తు చేసుకోలేదు. ఆంద్రప్రదేశ్ భూ హక్కుల వేదిక ( ఎపీ ఎఫ్ ఎల్ ఆర్) ఆద్వర్యంలో ఇటువంటి వారిని గుర్తించి హక్కు పత్రాల కోసం అధికారులకు ధరఖాస్తు చేయించారు. ఈ సమస్య పరిష్కారంలో భాగంగా గ్రామాల్లో సమావేశాలు నిర్వహించి, ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించేలా వేదిక ప్రతినిధి ఏసుబాబు కృషి చేస్తున్నారు. దీనిలో భాగంగా సోమవారం తోటమామిడి, తాటిబంద గ్రామాల్లోని గిరిజనులతో ముఖ్యమంత్రికి ఉత్తరాలు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ రెండు గ్రామాలనుంచి సుమారు 65 మంది గిరిజనులు తమ సమస్యలను పోస్టు కార్డుపై రాసి ముఖ్యమంత్రికి పోస్టు చేశారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

andhrasamacharam